Waarom investeren in het welzijn van medewerkers?

Het welzijn van medewerkers is een thema dat steeds meer aandacht krijgt. Diverse onderzoeken wijzen uit dat wanneer werkgevers investeren in welzijn dit gezonde en productievere werknemers oplevert. In mijn blog deel ik mijn inzichten over het investeren in welzijn. Eerst deel ik informatie uit een onderzoek van Stepstone.nl. Hieruit deel ik 3 artikelen:

“Uit de ‘positieve psychologie’ blijkt een nauw verband tussen gelukkige werknemers en een aantal voordelen voor bedrijven: meer commitment, minder verloop, minder absenteïsme en het beter kunnen aantrekken van talent. Een ‘gelukkige’ organisatie heeft duidelijk een voorsprong op concurrerende organisaties waar werknemers minder gelukkig zijn”.

“Een interessante baan is zeer belangrijk voor het welzijn van een werknemer, maar wat nog belangrijker is voor werknemers, is de complete fysieke en culturele omgeving. Welzijn op het werk vloeit niet alleen voort uit de functieinhoud, maar ook uit een algeheel gevoel van welzijn, respect, openheid en zelfontplooiing. Een passende bedrijfscultuur en goede leidinggevenden zijn van essentieel belang voor geluk op de werkplek. Human resources managers spelen een cruciale rol bij het opzetten van een bedrijfsstructuur waarin dit mogelijk is.”

“Als werknemers zich niet goed voelen op het werk, kost dat het bedrijf geld. Een Brits Foresight Programme-onderzoek naar menselijk kapitaal en welzijn schatte in dat ziekteverlof, presenteïsme (aanwezig zijn op het werk maar zonder veel toegevoegde waarde te bekenenen voor het bedrijf) en personeelsverloop het land zo’n 26 miljard Britse pond per jaar kosten. Ongelukkig personeel zal zo goed als zeker slechter presteren of de organisatie verlaten. De gevolgen hiervan kunnen aanzienlijk zijn. Een hoog verloop brengt extra wervings- en trainingskosten met zich mee en is nadelig voor de continuïteit van de onderneming. Ongemotiveerd personeel levert slechte service aan de klanten. Deze twee factoren hebben een nadelig effect op de winst.”

In diverse artikelen en onderzoeken lees ik dat welzijnsprogramma’s productiviteit verbeteren, motivatie verhogen, ziekteverzuim verlagen en dat de medewerkerstevredenheid toeneemt.

Nu is het volgens mij een inkopper dat gezonde en gelukkige medewerkers over het algemeen productiever zijn. Toch is het als werkgever belangrijk om hier gericht aandacht aan te schenken, want wanneer een medewerker meer energie heeft is hij/zij in staat om met stress om te gaan. In de praktijk ontmoet ik werkgevers die zich afvragen of het investeren in het welzijn van de medewerker wel loont en of de verantwoordelijkheid wel bij de werkgever hoort. Ik denk dat deze investering zich altijd terugverdient, want wanneer medewerkers zich gehoord, gezien en gesteund voelen dan draagt dit bij aan de gehele bedrijfscultuur.

Ik geloof alleen wel in advies op maat en niet een one size fits all programma. Ik zie regelmatig sportschoolabonnementen voor het gehele team. Ik vind dit een mooie zet, alleen niet alle medewerkers gaan hier gebruik van maken. Ik pleit er dan ook voor om gericht per medewerker te kijken wat past bij zijn/haar situatie. Iedere medewerker is anders en heeft nu eenmaal een andere thuissituatie, behoefte of leefstijl. Daarom kiezen we bij The Inner Agency voor advies op maat. Zo gaat de een aan de slag met een sportcoach en de ander ander naar een therapeut.

Naast advies op maat werken wij met de Persoonlijkheid en Leefstijl scan. Een 0-meting op 6 leefstijlgebieden die direct veel waardevolle inzichten geeft. De resultaten kunnen worden doorgenomen en ook hier geven we desgewenst meteen advies voor vervolg. Zo kan er eerst inzicht worden verkregen en daarna direct aan de slag worden gegaan.

Kortom, wanneer je meer werkgeluk wenst en minder ziekteverzuim dan zou ik zeker gaan voor een welzijnsprogramma. Ik praat je graag bij over onze methode. 

Liefs, 

Melissa

 

Deel dit bericht via